Ce este PAC?

Politica agricolă comună (PAC) permite agricultorilor europeni să răspundă nevoilor a peste 500 de milioane de cetățeni. Ea are drept obiective principale să asigure condiții decente de trai agricultorilor și să garanteze o aprovizionare cu produse alimentare stabilă, sigură și la prețuri accesibile consumatorilor.
PAC a evoluat în mod considerabil de la începuturile ei în 1962 și continuă să fie în evoluție. Reforma din iunie 2013 vizează trei priorități:

  1. asigurarea unei producții de produse alimentare viabile;
  2. asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale;
  3. favorizarea unei dezvoltări echilibrate a tuturor teritoriilor rurale din UE.

Cine coordonează PAC?
Comisia Europeană colaborează cu toate părțile interesate (în special, prin intermediul unor numeroase grupuri consultative) înainte de a elabora propuneri. Atunci când este vorba de acte legislative, propunerile Comisiei sunt transmise pentru decizie Consiliului de miniștri ai agriculturii ai celor 27 de state membre și Parlamentului European.

Gestionarea curentă a PAC face parte din responsabilitatea statelor membre. Curtea de Conturi a UE joacă, de asemenea, un rol important, asigurând monitorizarea cheltuielilor.

Cum este utilizat bugetul?
Bugetul PAC acoperă trei tipuri de cheltuieli:

1. Ajutorul destinat venitului agricultorilor și respectării unor practici agricole durabile: efectuarea unor plăți directe, condiționate de respectarea standardelor europene stricte în ceea ce privește siguranța alimentară, protecția mediului precum și sănătatea și bunăstarea animalelor. Aceste plăți sunt finanțate integral de UE și reprezintă aproximativ 70% din bugetul PAC. Reforma din iunie 2013 prevede ca 30% din plățile directe să fie legate de respectarea, de către agricultorii europeni, a practicilor agricole durabile, favorabile calității solurilor, biodiversității și mediului în general, precum, de exemplu, diversificarea culturilor, menținerea pășunilor permanente sau conservarea unor zone ecologice în cadrul exploatațiilor.

2. Măsurile de sprijinire a pieței: activate, de exemplu, atunci când proastele condiții climatice destabilizează piețele. Aceste plăți reprezintă mai puțin de 10% din bugetul PAC.

3. Măsurile de dezvoltare rurală: măsuri menite să ajute agricultorii să își modernizeze exploatațiile agricole și să devină mai competitivi, asigurând totodată protecția mediului și contribuind la diversificarea activităților agricole și neagricole și la vitalitatea comunităților rurale. Aceste plăți sunt finanțate parțial de statele membre, sunt, în general, multianuale și reprezintă aproximativ 20% din bugetul PAC.
Aceste trei tipuri de ajutoare sunt profund interconectate și trebuie să fie gestionate în mod coerent. De exemplu, plățile directe le garantează agricultorilor un venit stabil și, în același timp, îi recompensează pentru că oferă servicii de protecție a mediului de interes public. În mod similar, măsurile de dezvoltare rurală facilitează modernizarea exploatațiilor, încurajând, în același timp, citește mai mult ...diversificarea activităților în zonele rurale.

PAC încurajează modernizarea agriculturii europene?
Da. Au fost instituite numeroase stimulente menite să încurajeze modernizarea și să ajute agricultorii să își amelioreze exploatațiile, să transforme și să își comercializeze produsele să ofere produse alimentare de calitate superioară și să adopte tehnici agricole mai durabile și mai puțin dăunătoare mediului. Începând din 2014, vor fi disponibile noi măsuri în cadrul PAC pentru facilitarea investițiilor colective, sprijinirea dezvoltării exploatațiilor mici și încurajarea transferurilor de cunoștințe agronomice intre agricultori prin intermediul unui parteneriat european pentru inovare în sectorul agricol.

Cum funcționează piețele agricole?
Asigurându-se că agricultorii produc ceea ce se cere pe piață, PAC furnizează o serie de dispozitive („plase de securitate”) pentru a împiedica distrugerea unor întregi sectoare de producție ca urmare a unor crize economice, sanitare sau meteorologice. Este vorba, în principal, de instrumente precum achizițiile în cadrul intervențiilor publice (achiziții efectuate de organisme naționale de intervenție pentru a retrage surplusul de produse de pe piață) și de ajutoare pentru depozitare privată (pentru stabilizarea piețelor).

PAC ajută tinerii să devină agricultori?
Europa numără din ce în ce mai puțini agricultori din cauza caracterului dificil al activității și a volumului mare de investiții necesare pentru pornirea unei instalații. La ora actuală, în Europa, 4,5 milioane de agricultori au peste 65 de ani (30 % din agricultori), doar 6 % având mai puțin de 35 de ani. Este necesar să se sporească atractivitatea acestei profesiuni și să se acorde ajutor tinerilor pentru a se investi în acest sector.

În acest scop și în scopul de a încuraja reînnoirea generațiilor în sectorul agricol, PAC prevede mecanisme de ajutor pentru instalare. Reforma din 2013 introduce un nou tip de ajutor pentru tinerii agricultori: o bonificație de 25 % din volumul plăților directe acordată tinerilor agricultori în cursul primilor cinci ani de activitate.

sursa informațiilor: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-631_ro.htm

Târguri & Piețe Locale

Echipa AF

Echia Agenda Fermierului | KAMA SYSTEM srl.
Agenda Femierului
este un proiect initiat,
dezvoltat si implementat
de echipa KAMA SYSTEM.